Menu

Vaskulitídy veľkých ciev z pohľadu rádiológa

Malík M.,1 Mižičková M.1, Javorka V.1, Páleník S.1, Mikula P.1, Čelovská D.2, Slyško R.3, Bilický J.1
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB
2 I. interná klinika LFUK a UNB*
3 Oddelenie cievnej chirurgie UNB**

Vďaka rýchlemu technologickému pokroku sa v posledných rokoch stávajú zobrazovacie metódy stále dôležitejšími v diagnostike a sledovaní pacientov s vaskulitídami veľkých ciev.

To Top