Menu

Pseudoaneuryzmy renálnych tepien: endovaskulárna terapia

Javorka V.1, Mižičková M.1, Vincze L.1, Malík M.1, Páleník S.1, Bilický J.1
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava

Úvod: Pseudoaneuryzma (PSA) vzniká porušením celistvosti minimálne jednej vrstvy steny tepny. Krvácanie spôsobené ruptúrou PSA renálnej tepny je potenciálne život ohrozujúci stav. Na možnosť vzniku tejto vzácnej komplikácie je treba myslieť najmä po operačných a intervenčných výkonoch na obličke a po úrazoch. Všetky pseudoaneuryzmy nezávisle od veľkosti musia byť riešené endovaskulárnou cestou alebo operačným výkonom.

To Top