Menu

Komplikácia akútnej apendicitídy – kazuistika

Kundisová A.1, Štefunková N.1, Vaňatka R.1, Lišková Z.2, Poláková Mištinová J.1
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
2 Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava

Jednou z najčastejších príčin náhlej príhody brušnej vyžadujúcej si urgentné chirurgické riešenie je akútna apendicitída. Jej klinický obraz je variabilný a preto vyžaduje využitie viacerých zobrazovacích modalít. ...

To Top