Menu

Intrakraniálne aneuryzmy po úraze hlavy

Liška M.1, Kozák J.1, Lišková Z.2, Harag T.1, Šteňo A.1, Šteňo J.1
1 Neurochirurgická klinika LFUK a UNB, Univerzitná nemocnica Bratislava,
Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 83101 Bratislava, Slovensko
2 Rádiológia s.r.o., CT a MR pracovisko, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 85107 Bratislava, Slovensko

Traumatické aneuryzmy mozgových tepien (TCA) sú zriedkavé a vyskytujú sa len v 3 % všetkých kranio-cerebrálnych (KC) poranení. Vzhľadom k vysokej morbidite a mortalite, hlavne u nediagnostikovaných TCA, si táto nozologická jednotka vyžaduje zvýšenú obozretnosť pri diferenciálne-diagnostických úvahách u pacientov s KC traumou.

To Top