Menu

Hepatálna pseudoaneuryzma ako raritná komplikácia biopsie pečene

Šálek M.1, Haršány J.1, Žákovič V.1, Klepanec A.1
1 Fakultná nemcnica Trnava, A. Žarnova 11, 91775, Trnava

V tejto kazuistike prezentujeme prípad 63-ročného pacienta prijatého pre anamnézu febrilít, zimnice, celkovej slabosti a mierneho kašla. Diagnostické CT vyšetrenie potvrdilo abscesovú formáciu v pravom hepatálnom laloku,
Pacient sa následne podrobil drenáže abscesu s následnou diagnostickou biopsiou heparu. Na kontrolnom USG a následne aj kontrastnom CT vyšetrení bola preukázaná ako možná komplikácia biopsie formácia charakateru pseudoaneuryzmy (PSA) vetvy pravej hepatickej artérie. Pacienta bol úspešne liečený pomcou endovaskulárnej embolizácia ako metóde voľby. PSA je v literature popísaná ako veľmi raritná komplikácia bioptických výkonov heparu, no vzľadom na možnú rupturu a iné pridružené komplikácie je dôležité na ňu myslieť.
Kľúčové slová: absces, biopsia, pečeň, psedoaneuryzma

To Top