Menu

Diferenciálna diagnostika metastatického postihnutia pľúc

Verešpejová G.1, Kurčinová S.1, Bilický J.1, Poláková Mištinová J.1, Balogová S.2
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava
2 Klinika nukleárnej medicíny LFUK, SZU a OÚSA

Pľúca sú orgánom, ktorý býva často postihnutý hematogénym alebo lymfatickým metastatickým šírením z rôznych orgánov a jeho incidencia stúpa s vekom. V práci predkladáme najčastejšie charakteristiky jednotlivých typov pľúcnych metastáz a zároveň sa sústredíme na spoločné a odlišné rádiologické charakteristiky jednotlivých typov nádorov v rámci diferenciálnej diagnostiky.

To Top