Menu

Diagnostika komplikácií divertikulitídy hrubého čreva

Muchová T.
Klinika rádiológie UPJŠ LF a 1. súkromná nemocnica a.s. Košice-Šaca

Divertikulitída je najčastejšou komplikáciou divertikulózy. Hincheyova klasifikácia rozoznáva štyri stupne akútnej divertikulitídy(1).Akútna divertikulitída môže byť nekomplikovaná, alemôžu sa pridružiť aj komplikácie, ako je absces, fistula,obštrukcia, striktúra...

To Top