Menu

Životné jubilem MUDr. Rudolf Kadlečík, CSc.

Lehotská V., Bilický. J.

Narodil sa 24. 1. 1948 v Košiciach do rodiny JUDr. Rudolfa Kadlečíka a Margity, rod. Leššovej.
Po 2 mesiacoch sa rodičia presťahovali do Bratislavy, kde absolvoval všetky štúdia od základných až po univerzitné. Promoval na LFUK v roku 1972.

To Top