Menu

Trombóza mozgových vén

T. Šorálová (1), H. Ševčíková (1), D. Peterský (2)
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava, pracovisko Ružinov
2 Dr. Magnet, Bratislava-Ružinov

Danú tému sme sa rozhodli spracovať najmä z dôvodu, že pre svoje nešpecifické príznaky často spôsobuje diagnostické rozpaky klinikom, aj diagnostikom. Dôležité je na toto ochorenie myslieť najmä u mladých žien, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu. (1) Rozhodujúcu úlohu v diagnostike trombózy mozových vén majú zobrazovacie metódy. (2) Zlatým štandardom je natívne CT vyšetrenie mozgu, kde sa trobóza splavu zobrazí ako hyperdenzná lézia v mieste splavu „dense triangle sign“ a tiež CT vénografia, kde sa trombóza splavu prejaví ako ako defekt kontrastnej náplne venózneho sínusu „empty delta sign“(3) Ďalšími vyšetrovacími modalitami je magnetická rezonancia, prípadne MRA (10) Taktiež v krátkosti spomíname pomerne zriedkavú, ale o to závažnejšiu trombózu hlbokých žíl mogu, v. cerebri magna-Galeni, vv. cerebri internae. (4) Dôležitosť včasnej diagnostiky a nešpecifickosť symptómov prezentujeme tiež na 3 kazuistikách, ktoré sú súčasťou práce.

Kľúčové slová: trobóza mozových vén, trombóza hlbokých žíl mozgu, natívne CT, „dense triangle sign“, „empty delta sign“

To Top