Menu

Skvamocelulárny karcinóm ústnej dutiny

K. Bálešová, R. Vrábelová,. K. Rauová, V. Lehotská
II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava

V článku sa autori venujú problematike diagnostiky karcinómov dutiny ústnej a ich správnej interpretácií. Opisujú potrebu znalostí anatomických pomerov a ciest šírenia pre určenie správneho štádia ochorenia – ako základu pre určenie správneho liečebného postupu.

Kľúčové slová: skvamocelulárny karcinóm, anatomické štruktúry, staging, invazivita, diseminácia

To Top