Menu

Neurokutánne syndrómy (fakomatózy)

M. Chrenšťová, M. Košík, M. Tretina, H. Poláček
Rádiologická klinika JLF UK a UN Martin

Súhrn
Fakomatózy tvoria skupinu dedičných ochorení, ktoré sú takmer výlučne autozomálne dominantné, vznikajú na podklade poruchy histogenézy. Postihnuté sú hlavne centrálny nervový systém a koža, niekedy aj mezodermálne štruktúry (viscerálne orgány, spojivo). Pozoruje sa aj podstatne vyšší výskyt rôznych typov nádorov u pacientov s fakomatózou v porovnaní so zdravou populáciou.

Kľúčové slová: Fakomatózy, vývojové anomálie mozgu, poruchy histogenézy

To Top