Menu

Nádory obličiek u dospelých v našom materiáli – angiomyolipóm

M. Števík (1), H. Poláček (1), K. Zeleňák (1), J. Sýkora (1), V. Cisáriková (2), M. Drgová (1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM
2 CT Martin s.r.o.

Renálny angiomyolipóm je benígny mezenchymový nádor zložený z tukového tkaniva, svalového tkaniva a cievneho tkaniva. Často sa vyskytuje v spojení s tuberóznou sklerózou. Variabilita v zastúpení jednotlivých štrukturálnych komponent, ako aj výskyt zriedkavejších variantov môže napodobňovať iné tumory obličiek. Pri zakrvácaní do retroperitonea je embolizácia tumoru pomerne bezpečná a efektívna metóda. Autor uvádza prípad 54 ročnej ženy s angiomyolipomóm s krvácaním do retroperitonea a embolizáciou.

Kľúčové slová: renálny angiomyolipóm, embolizácia nádorov, tumory obličiek, tuberózna skleróza.

To Top