Menu

MR spektroskopia meningeómu – kazuistika

H. Poláček (1), M. Bittšanský (3), R. Richterová (2), P. Hnilicová (3), K. Zeleňák (1), J. Sýkora (1),
J. DeRiggo (2), M. Števík (1)
1 Rádiologická klinika JLFUK a UNM, Martin
2 Neurochirurgická klinika JLFUK a UNM, Martin
3 Ústav biochémie JLFUK, Martin

Autori uvádzajú kazuistiku 61-ročnej pacientky s tentoriálnym meningeómom v strednej čiare temporookcipitálne. Bolo realizované CT a MR vyšetrenie mozgu včítane MR spektroskopie tumoru predoperačne, 3 týždne a 3 mesiace po operácii. Menigeóm bol parciálne embolizovaný a potom resekovaný. Pri MR spektroskopii (MRS) bolo použité spektroskopické zobrazovanie CSI (chemical shift imaging) s určením spektier mozgových metabolitov v centre a okraji nádoru a mimo neho. Z jednotlivých meraní boli určené štandardné spektrá alanínu (Ala), kreatínu (Cr), cholínu (Cho), laktátu (Lac), N-acetyl-aspartátu (NAA), N-acetyl-aspartyl-glutamátu (NAAG) a pomery: Ala/Cr, Ala/Cho, Cr/Cho, Lac/ Cho a NAA+NAAG/Cho. Najreprezentatívnejšie z diagnostického hľadiska sa ukázali pomery Ala/Cr a Ala/Cho, ktoré boli zvýšené v centre a na periférii nádoru. Po operácii sa znížili a po 3 mesiacoch došlo k ich opätovnému zvýšeniu, poukazujúcemu na progresiu rastu rezídua nádoru. MRS potvrdila typické zvýšenie alanínu v meningeóme.

Kľúčové slová: Meningeóm, MR spektroskopia, pomery metabolitov

To Top