Menu

Duodenum inversum – kazuistika

R. Vrábelová (1), M. Smreková (1), V. Lehotská (1), K. Rauová (1), K. Bálešová (1), P. Chvalný (2), R. Donát (2)
1 I I. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
2 Klinika onkologickej chirurgie OÚSA a LFUK, Bratislava

Duodenum inversum (DI) je často nerozpoznaná anomália duodenálnej rotácie, resp. fixácie a zvyčajne je spojená s chronickou abdominálnou bolesťou. Niekedy môže vysvetľovať nejasné prípady chronických obštrukčných symptómov. V práci prezentujeme prípad 25 ročnej ženy s postprandiálnymi ťažkosťami, ktoré zostávali dlhé roky nepovšimnuté. Až s gradáciou subjektívnych a objektívnych ťažkostí pacientka podstúpila základné klinické a paraklinické vyšetrenia (USG, gastrofibroskopia, CT abdomenu, laboratórny skríning a vyšetrenie nádorových markerov). Pre prítomnosť suspektného subslizničného tumoru antra žalúdka v GFS vyšetrení bola pacientka konzultovaná na našom pracovisku. Realizované doplňujúce vyšetrenia – kontrastné RTG vyšetrenie horného GIT-u a doplňujúce CT abdomenu preukázalo náhly stop pasáže v oblasti D3 duodena. Bolo vyslovené podozrenie na syndróm a. mesenterica superior (SMA) pre veľmi malý uhol medzi abdominálnou aortou a kmeňom a. mesenterica superior. Bola indikovaná operačná revízia, pri ktorej sa zistila anomália duodenálnej rotácie a vykonala sa zadná gastrojejunoanastomóza s dobrým pooperačným priebehom a obnovou pasáže. V ďalšej časti článku autori diskutujú o súčasnom diagnostickom a terapeutickom prístupe k hore uvedenej diagnóze.

Kľúčové slová: duodenum inversum – kontrastné RTG vyšetrenie – syndróm a. mesenterica superior – gastrojejunoanastomóza

To Top