Menu

Princípy MR diagnostiky sclerosis multiplex

M. Daňová(1), V. Belan(2)
1 MR Prešov s.r.o., Prešov
2 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava

Sclerosis multiplex (SM) je získané, netraumatické, autoimunitné ochorenie, ktorého podstatou je chronický zápal centrálneho nervového systému (CNS), demyelinizácia, axonálne poškodenie, glióza a variabilné stupne remyelinizácie. Napriek tomu, že diagnostika sclerosis multiplex ostáva klinická, magnetická rezonancia (MR) má významné miesto a rastúcu úlohu v jej diagnostike a manažmente. Senzitivita vyšetrenia MR je medzi 90 – 95 %, špecificita je nižšia a závisí na použitých kritériách.Autori v článku podávajú prehľad o klinickom obraze, MR diagnostike s odporučaným protokolom vyšetrenia a v súčasnosti platnými McDonaldovými kritériami SM revidovanými v roku 2005.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
sclerosis multiplex, magnetická rezonancia

To Top