Menu

Nádory pankreasu

J. Bilický, A. Vavrečka, M. Bartalosova, G. Pavlendová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB Bratislava
Gastroenterologická klinika SZU a UNB Bratislava

Pankreas anatomicky aj funkčne je ukrytý medzi ostatnými tráviacimi orgánmi. Pre túto skutočnosť, klinické symptómy nie sú celkom zreteľné a ohraničené a často sú prekryté príznakmi z okolitých orgánov. Rozvoj zobrazovacích metód dovoľuje čím ďalej spoľahlivejšie zobrazenie tejto žľazy v ľudskom organizme a tým napomáha skoršej diagnostike a terapii, ktorá dáva určité nádeje na vyliečenie pacientov, resp. zlepšenie kvality ich zostávajúceho života. Napriek minimálnemu počtu vyliečených pacientov nie je namieste pasívny prístup k tomuto ochoreniu. S ohľadom na podstatné zníženie peroperačnej a pooperačnej mortality a morbidity na špecializovaných pracoviskách je treba po starostlivom individuálnom posúdení stavu pacienta a adekvátnej príprave indikovať pacienta na chirurgický výkon. Predchádza tomu precízna diagnostika so všetkými dostupnými diagnostickými modalitami. Na Slovensku je podľa údajov Národného onkologického registra zhubný nádor pankreasu ôsmou najčastejšou malignitou a tretím najčastejším zhubným ochorením zažívacieho traktu u mužov i žien. Ochorenia stúpa najmä po 50. roku života. Celkové 5-ročné prežívanie sa udáva od 0,4 do 2 %. USA v r. 2010 ochorelo na karcinóm pankreasu cca 43 140 pacientov, z ktorých 36 800 na toto ochorenie zomrelo. Takmer 95 % malignít pankreasu tvorí adenokarcinóm pochádzajúci z duktálnych alebo acinárnych buniek. Duktálny adenokarcinóm je 9x častejší ako acinárny. Zvyšných % tvoria endokrinné a raritné malignity ako je cystadenokarcinóm, malígny intraduktálny papilárne- mucinózny tumor, epidermoidný karcinóm, sarkóm a malígny lymfóm. Za uznávaný rizikový faktor tohto ochorenia sa pokladá dlhodobé fajčenie cigariet a konzumácia alkoholu. Stále sa diskutuje o vzťahu medzi chronickou pankreatitídou a karcinómom pankreasu. Faktom je, že rakovina pankreasu sa zisťuje asi u 3-5% pacientov s chronickým zápalovým postihnutím hlavy pankreasu.

To Top