Menu

MR angiografia: jej súčasné možnosti a miesto v diagnostike periférneho arteriového ochorenia

M. Malík, P. Lesný, Z. Bilická, J. Bilický
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

MR angiografia (MRA) sa stala neoddeliteľnou súčasťou dnešných zobrazovacích možností v diagnostike periférneho artériového ochorenia (PAO). Napriek tomu má stále v mnohých krajinách reputáciu zložitého a časovo náročného vyšetrenia. Zvýšenie znalostí o základných technických aspektoch a nových môžnostiach tejto zobrazovacej modality uľahčí jej zaradenie do rutinného používania.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
MR angiografia, periférne artériové ochorenie

To Top