Menu

Gestačná trofoblastová choroba – choriokarcinóm – kazuistika

M. Bôžik
RDG oddelenie Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska 28, Trenčín 911 67, majobozik@gmail.com

Tumory gestačného trofoblastu predstavujú skupinu ochorení od benígnej mola hydatidosa, cez invazívnu molu až po vysoko malígnu formu choriokarcinómu. Choriokarcinóm je zriedkavý tumor a zároveň najzhubnejšou a najagresívnejšou formou malignity zo všetkých neoplázií gestačného trofoblastu. Rastie pomerne rýchlo a metastázuje do pľúc, pečene a menej často do mozgu. Autor prezentuje prípad 26 ročnej ženy, u ktorej je na základe predošlých vyšetrení indikované CT vyšetrenie mozgu s podozrením na tumor. Až na základe doplnenej anamnézy od manžela, vysokej hodnoty ß-hCG a gynekologickému vyšetreniu bola u pacientky stanovená diagnózy choriokarcinómu s metastatickým postihnutím CNS, obličiek i nadobličiek.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
choriokarcinóm, nádory trofoblastu, metastázy, výpočtová tomografia

To Top