Menu

Galaktokéla u dojčiacej pacientky v atypickej lokalizácii

G. Pavlendová, M. Bartalosová, M. Ondrkalová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB
prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Autorky prezentujú galaktokélu ako diagnostickú jednotku z hľadiska epidemiológie, patofyziológie a klinického obrazu, zameriavajú sa najmä na diagnostické zobrazovacie aj intervenčné metódy a uvádzajú prípad 34 – ročnej pacientky s danou diagnózou.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
galaktokéla, laktácia, benígne lézie prsníka

To Top