Menu

Echinokokóza v CT obraze

H. Poláček(1), M. Szilágyiová(2), D. Mištuna(3), K. Zeleňák(1), M. Števík(1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin
2 Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF a UNM Martin
3 Chirurgická klinika JLF a UNM Martin

Echinokokóza je závažné parazitárne ochorenie, prenášané zo zvierat na ľudí. Vyvolávajú ho dva druhy pásomníc – Echinococcus granulosus – vyskytuje sa na celom svete a v tele človeka vytvára prevažne pomaly rastúcu cystu, najčastejšie v pečeni.

Druhá – Echinococcus multilocularis (synonymum alveococcus) – sa nachádza v niektorých prevažne vysokohorských oblastiach sveta. Parazit vyvoláva ľudskú alveolárnu echinokokózu.

Prenos nákazy sa uskutočňuje perorálne cez vajíčka parazita, ktoré sa nachádza najmä na srsti zvierat (líška, pes, vlk). V prírodných ohniskách môže dôjsť k prenosu vajíčok aj kontaminovanou vodou alebo lesnými plodmi.

Z vajíčok sa v GIT-e človeka uvoľnia larvy, ktoré prenikajú do krvného a lymfatického obehu. Lokalizujú sa najčastejšie v parenchýme pečene (96 %). Ochorenie sa vyznačuje tvorbou cystických útvarov a infiltráciou okolitého tkaniva, čo pripomína v USG a CT obraze zhubný nádor. Dcérske cysty parazita môžu metastázovať do iných orgánov, najmä do mozgu.

Od r. 2000 bolo na Slovensku diagnostikovaných a liečených 13 pacientov. V Univerzitnej nemocnici v Martine 5 pacientov.

V kazuistikách sú prezentované klinické obrazy , diagnostické postupy a CT nálezy jednotlivých parazitóz.

Chorobné ložiská boli často nepravidelné, hypodenzné, po biopsii vznikla niekedy nekróza a rozpad. U jednej pacientky boli v pečeni početné kalcifikácie.

Ochorenie vyvolané Echinococcus granulosus sa prejavilo u 44 ročnej pacientky raritným nálezom parazitárnej cysty s dcérskymi cystami v slezine.

Autori diskutujú o diagnostických problémoch. Ochorenie často imituje malígne nádory, to vedie niekedy k urýchlenej biopsii alebo chirurgickej resekcii, ktoré môže mať negatívne následky.

K správnej diagnóze vedie cielená epidemiologická anamnéza, sérologické vyšetrenie a zobrazovacie metódy (USG, CT a MR, perspektívne MR spektroskopia).

To Top