Menu

Diagnostika bolestí dorzálneho členka a päty

Repovský A., Štofčíková M., Mišľanová M., Karasová S.

Bolesti dorzálneho členka a päty predstavujú klinickú dilemu následkom nešpecifických prejavov rôznych ochorení. Rtg, CT, USG vyšetrenie a predovšetkým MR vyšetrenie môžu priniesť kľúčové nálezy vedúce k presnej diagnóze. Rádiológovia by preto mali dobre poznať vzhľad rôznych ochorení v tejto oblasti, aby boli schopní presnej diagnózy. Cieľom prezentácie je ukázať rádiologické vyšetrenia pacientov s bolesťou zadného členka a päty, ktoré priniesli kľúčové nálezy umožňujúce presnú diagnózu. Prezentované sú prípady tendinózy a ruptúry Achillovej šľachy, akcesórneho m. soleus, avaskulárnej nekrózy tálu a ruptúry a tenosynovitídy flexor hallucis longus, tibialis posterior a peroneus brevis.

Akútna alebo opakovaná kompresia dorzálnych štruktúr členka môže spôsobiť syndróm impingementu zadného členka, syndróm impingementu dorzomediálneho členka alebo Haglundov sydróm. Variácie v anatómii kostí a mäkkých štruktúr prispieva k vzniku týchto syndrómov. Prítomnosť os trigonum alebo Stieda výbežku klasicky spôsobuje syndróm impingementu zadného členka, zatiaľ čo Haglundova deformita (výčnelok dorzokraniálneho okraja tuber calcanei) sa vyskytuje u Haglundovho syndrómu. Syndrómu impingementu dorzomediálneho členka je následkom supinačného poranenia členka. Rozobraná je biomechanika, klinické prejavy, zobrazovacie vyšetrenie a manažment týchto ochorení. Zobrazovanie magnetickou rezonanciou prestavuje optimálny prostriedok pre zobrazenie tejto oblasti.

To Top