Menu

Cysty žlčových ciest – kazuistika

M. Števík(1), H. Poláček(1), K. Zeleňák(1), M. Horáková(2)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM, Martin
2 Interná klinika – Gastroenterologická JLF UK a UNM, Martin
To Top