Menu

Cudzie telesá v GITe - CT nálezy

M. Kuchár, M. Fabian, J. Moczová, V. Belan
Rádiodiagnostická klinika SZU a UNB, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Corpus alienum, cudzie teleso je objekt mikroskopický alebo makroskopický, zavedený do ľudského organizmu. Pod mikroskopickými sa myslia najčastejšie predovšetkým cudzie telesá v oku, koži až podkoží. Makroskopické cudzie telesá bývajú zanesené prevažne do dutín ľudského tela, u detí sú to dýchacie cesty /50 % deti do troch rokov/ a ucho, u dospelých GIT.

Zavedenie cudzieho telesa do organizmu možno schematicky rozdeliť do troch skupín:

A. Úmyselné,

B. Náhodné,

C. Iatrogenné.

CT je vhodnou doplnkovou metódou na hľadanie cudzích telies pre ich lepšie, detailnejšie priestorové zobrazenie a aj pre citlivejšiu detekciu komplikácií /minimálne plynové detekcie, hemoragické presiaknutie a pod./

Cudzie telesá v GIT-e nebývajú častou indikáciou k CT vyšetreniu, na našej klinike za posledným 5 rokov bolo indikovaných na CT abdomenu 9 vyšetrení s nálezom cudzieho telesa, z toho pri dvoch vyšetreniach o možnom cudzom telese pacienti ani indikujúci lekár nevedeli. Boli poslaní pod dg. ak. pankreatitída a susp. ruptúra žalúdočného vredu. Do tohto počtu neboli zahrnutí pacienti s priestrelmi a niekoľko zástrelov bolo u nás vyšetrených v oblasti hlavy.

Prínos CT poukázaný na troch našich prípadoch. V prvom ide o mladého pacienta /nar. 1971/ s náhodným zjedením rohlíka, v ktorom boli neznámym nedopatrením úlomky žiletky. Cestou za prácou do Prahy z Galanty sa preto musel zastaviť na CPO pre abdominálne bolesti a zvracanie asi pol deci krvi. O 0,30 hod. vykonané CT s nálezom úlomkov žiletky v žalúdku bez perforácie, následná operácia potvrdila CT nález, pooperačný priebeh bol bez komplikácií.

V druhom prípade bola 64 ročná pacientka prijatá s dg. susp. pankreatitídy, na konvenčnom rtg sa našlo niekoľko hladiniek, bez pneumoperitonea. USG sa zistila len hepatopatia. Na CT nález krytej perforácie žalúdka špáradlom, s drobnými bublinkami plynu extragastricky. Následná operácia potvrdila CT nález.

V treťom prípade išlo o úmyselne zavedené cudzie telesá do GIT-u u nigérijského občana, ktorý bol zadržaný na letisku. pre podozrenie z pašovania heroínu. Pre riziko intoxikácie vykonané CT vyšetrenie, detailnejšie ukázalo veľkosť a počet nepoškodených toboliek cudzieho telesa v rektosigme. Po klyzme peranálne heroinové kapsule sa vypudili.

Záverom možno konštatovať, že CT vyšetrenie GIT-u na cudzie telesá nie je častou, ale vhodnou indikáciou pre lepšie priestorové zobrazenie cudzieho telesa aj pre identifikáciu prípadných komplikácií.

To Top