Menu

CT žalúdka – technika vyšetrenia a spektrum nálezov

Hako R.(1), Bernasovský I.(1), Haková H.(2)
1 Klinika rádiodiagnostiky a NM, UNLP Rastislavova 43, Košice
2 Oddelenie rádiológie, Komenského 37/A, Košice

Multidetektorové CT (MDCT) vyšetrenie žalúdka v hypotónii využívajúca multiplanárne rekonštrukcie (MPR) je neinvazívna zobrazovacia metóda s výrazným prínosom v diagnostike ochorení žalúdka. Máprínos v hodnotení vzťahu tumorov k okoliu a pri diferencovaní niektorých nejasných gastroskopických nálezov. Jemetódou voľby pri rádiologickom stagingu malígnych tumorov žalúdka a pri diferencovaní niektorých benígnychtumoróznych lézií. Pomerne presne zobrazuje intramurálne a extragastricky sa šíriaciace tumory. Dokáže definitívne stanoviť diagnózu lipómov, divertiklov, typy hiátovýchhernií žalúdka a niektorých vaskulárnych abnormalít. Zobrazuje pooperačné komplikácie po vykonaných parciálnych gastrektómiách a rekurenciu tumorózneho procesuv anastomózach. Protokol samotného vyšetrenia je dôležitý pre správnu diagnostiku, korektný staging ochorenia a prípadné sledovanie onkologického pacienta počasliečby. Ideálne zobrazenie žalúdka je podmienené jehodostatočnou distenziou v navodenej hypotónii. V prezentácii je spracovaný prehľad vybraných najčastejšie sa vyskytujúcich lézií žalúdka v MDCT obraze, ale aj niekoľkozriedkavých ochorení na diagnostikovanie ktorých možnoefektívne použiť neinvazívne vyšetrenie žalúdka v hypotónii či už pomocou „water technique“ alebo technikou CT gastrografie s využitím MPR rekonštrukcií.

To Top