Menu

Core-cut biopsia prsníkových lézií a vzťah fyzikálnych vlastnosti vzorky fixovanej vo formalíne k histologickému nálezu

J. Slobodníková, M. Bôžik
Rádiologická klinika s.r.o., Fakulta zdravotníctva, TnUAD, Trenčín
Rádiologické oddelenie, FN Trenčín

Karcinóm prsníka je najčastejšou malignitou ženskej populácie, postihuje každú 10-12tu ženu. Výskyt v populácii celosvetovo narastá. V prospektívnej práci sa zaoberáme predpokladom výsledku konečnej histológie na základe správania sa vzorky materiálu z core cut biopsie prsníkových lézií fixované vo formalíne.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
prsník, karcinóm prsníka, biopsie, core cut biopsia, histológia

To Top