Menu

Získaná arterio-venózna fistula

Kružliak A., Hrubá T., Opravil Z., Novotná K., Žilinčan M.

Získaná arterio-venózna fistula ( AV fistula) je zriedkavou
diagnózou, ktorú treba mať na mysli pri diferenciálnej
diagnostike hmatnej rezistencie v inguine alebo v dutine
brušnej. Pri klinickom vyšetrení má veľa krát kľúčový význam
detailná a dôsledná anamnéza. Prvou metódou vyšetrenia
býva ultrasonografické vyšetrenie (USG), na dodiferencovanie
nálezu a presné anatomické znázornenie sa
využíva počítačová tomografia (CT) s podaním kontrastnej
látky. Cieľom článku je prezentovať prípad pacienta so získanou
AV fistulou po traumatickom poranení v minulosti.
Klúčové slová: ultrasonografia, počítačová tomografia, arterio-
venózna fistula

To Top