Menu

Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri deficite vitamínu B12– kazuistiky

Spurný M., Žilinčan M., Hrubá T., Poláková Mištinová J.

Deficit vitamínu B12 spôsobuje rôzne hematologické, psychiatrické
aj neurologické symptómy. Neuropsychiatrické
prejavy často predchádzajú hematologické. Patrí k nim
myelopatia, neuropatia, porucha kongitívnych funkcií
a zriedkavo u dospelých aj atrofia optického nervu. Manifestácia
v oblasti miechy sa označuje ako subakútna kombinovaná
degenerácia (subacute combined degeneration;
SCD), v minulosti známa ako funikulárna myelóza a je
charakterizovaná symetrickými parestéziami, slabosťou
končatín, poruchou rovnováhy a spastickou paraparézou až
kvadruparézou. Subakútna kombinovaná degenerácia primárne
postihuje dorzálne a laterálne povrazce miechy. Na
rozdiel od iných myleopatií je SCD liečiteľná a potenciálne
reverzibilná. V našej práci prezentujeme zmeny krčnej
miechy u pacientov s SCD pri vyšetrení na magnetickej
rezonancii (MR).
Kľúčové slová: deficit vitamínu B12, myelopatia, subaktútna
kombinovaná degenerácia, magnetická rezonancia.

To Top