Menu

Pseudoaneuryzma ľavej komory

Hazlinger M., Berecová Z., Poláková Mištinová J.

Ruptúra steny ľavej komory je vzácnou ale život ohrozujúcou
komplikáciou akútneho infarktu myokardu. V niektorých
prípadoch vznikne pseudoaneuryzma ľavej komory
(PSAĽK) s vysokým rizikom ruptúry z dôvodu možného
rýchleho zväčšovania. Klinická prezentácia PSAĽK môže
byť s nešpecifickými príznakmi, ktoré vedú k oddialeniu
diagnózy. Uvádzame kazuistiku pacienta s akútnou nešpecifickou
bolesťou na hrudníku, bez výraznejších abnormalít
pri klinickom vyšetrení, u ktorého bola zobrazovacími
metódami diagnostikovaná PSAĽK, avšak s niekoľko
hodín trvajúcim oneskorením z dôvodu odmietnutia zdravotnej
starostlivosti z pacientovej strany kvôli pracovným
povinnostiam. Dodiagnostikovanie bolestí na hrudníku dostupnými
zobrazovacími metódami by malo byť úplné za
stáleho sledovania pacienta.
Kľúčové slová: pseudoaneuryzma

To Top