Menu

Perkutánna cholangioskopia s využitím SpyGlass™Discover systému priamej vizualizácie pri intervenčných výkonoch na žlčových cestách

Opravil Z., Žilinčan M., Hrubá T., Hoferica M., Haršány J., Martínek J., Baláž J., Strachan J., Okapec S., Rajec J., Husťák R., Klepanec A.

Cholelitiáza, striktúry a iné patologické stavy žlčových
ciest môžu predstavovať štandardnou retrográdnou endoskopickou
cestou neriešiteľný problém u pacientov
s pooperačne či inak zmenenými anatomickými pomermi
v oblasti horného GITu alebo na žlčových cestách. Novou
alternatívnou metódou v menežmente takýchto komplikovaných
prípadov je použitie cholangioskopického Spy-
Glass™ Discover systému v kombinácii s perkutánnym
prístupom do žlčových ciest. Naše prvé skúsenosti s jeho
využitím dokumentujeme na kazuistikách z dvoch pracovísk
(FN Trnava a FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica).
Kľúčové slová: cholelitiáza, endoskopická retrográdna
cholangiopankreatikografia (ERCP), perkutánna transhepatická
cholangioskopia (PTCS), perkutánna cholangiografia
/ drenáž (PTC / PTD), elektrohydraulická litotripsia
(EHL), SpyGlass™ Discover katéter

To Top