Menu

Mamografické a ultrazvukové zobrazenie pooperačných a poradiačných zmien na prsníku

Kubalcová P., Loumová E.

Mamografické a ultrazvukové vyšetrenie predstavujú
štandard pri sledovaní pacientok po operácii prsníka. Chirurgická
liečba je primárnou voľbou pri liečbe karcinómu
prsníka. Radikálnou voľbou je úplné odstránenie prsníka
– mastektómia. Prednostne sa pristupuje k operáciám,
ktoré zachovajú štruktúru prsníka a následne sa pristúpi
k rádioterapii. Konzervatívna liečba karcinómu prsníka zahŕňa
lumpektómiu, širokú excíziu, segmentárnu resekciu,
kvadrantektómiu či čiastočnú mastektómiu. Mastektómia,
operácie zachovávajúce prsník či menej invazívne postupy
ako CORE-CUT biopsia menia architektoniku tkaniva.
V takto liečenom prsníku nachádzame obraz formácií,
hromadenie tekutín, architektonickú distorziu, zjazvenie,
edém, kalcifikácie a zhrubnutie kože. Všetky tieto nálezy
môžu pripomínať alebo maskovať lokálnu recidívu nádoru.
Ultrasonografia sa využíva ako doplnková modalita na
hodnotenie štrukturálnych deformácií, asymetrie denzity,
denzných prsníkov a na rozlíšenie cystických formácií od
pevných lézií. Ultrazvuk sa preferuje na hodnotenie prsníka
v skorom pooperačnom období.
V článku popisujeme mamografické a ultrasonografické
nálezy u žien po konzervatívnej operačnej terapii
prsníka. Pre správnu diagnostiku je potrebné nielen dobré
technické vybavenie, ale aj oboznámenie rádiológa o operačnej
metóde, mieste výkonu, a dostupnosť predchádzajúcej
obrazovej dokumentácie. Predpokladom pre správnu
diagnostiku recidívy je stabilizácia pooperačného nálezu,
ktorá sa rozumie ako nález bez zmeny v dvoch po sebe
nasledujúcich vyšetreniach.
Kľúčové slová: mamografia, ultrasonografia, lumpektómia,
kvadrantektómia.

To Top