Menu

Atlanto-okcipitálne disociačné poranenie

Hrubá T., Opravil Z., Novotná K., Spurný M., Poláková Mištinová J.

Atlanto-okcipitálne disociačné poranenie (AOD) je vysoko
nestabilné cerviko-kraniálne poranenie, ktoré je výsledkom
vysoko-energetickej traumy. Vývoj urgentnej
medicíny viedol k tomu, že sa v podmienkach akútnej
starostlivosti čoraz častejšie stretávame s touto diagnózou,
napriek tomu, že je stále spojená s významnou morbiditou
a mortalitou. Dôležitú úlohu v skorej identifikácii zohrávajú
zobrazovacie metódy - röntgenová snímka, počítačová
tomografia prípadne magnetická rezonancia. V priebehu
rokov bolo vyvinutých viacero metód hodnotenia, ktoré
posudzujú poškodenie štruktúr stabilizujúcich okcipitálno-
-atlanto-axiálnu jednotku. Cieľom článku je prezentovať
prípad pacienta s atlanto-okcipitálnym disociačným poranením
a jednotlivé metódy hodnotenia.
Klúčové slová: atlanto-okcipitálne disociačné poranenie,
zobrazovacie metódy, röntgenová snímka, počítačová tomografia,
metódy hodnotenia, trauma

To Top