Menu

Využití zobrazovacích metod v diagnostice axiálních spondyloartritid

Korčáková E., Bubová K., Mírka H.

Hlavní stanovisko práce: Shrnutí současných poznatků
a přístupů v zobrazování axiálních spondyloartritid
Major statement: Summary of current knowledge and approaches
in imaging axial spondyloarthritis
Abstrakt
Cílem našeho přehledového sdělení je shrnout současné
poznatky a přístupy k diagnostice axiálních spondyloartritid.
Jsou diskutovaná používaná kritéria, jednotlivé zobrazovací
metody a jejich přínos a použitelnost s ohledem na
mezinárodní koncepci. V závěru je krátce zmíněna diferenciální
diagnostice této skupiny nemocí z radiologického
pohledu.
Klíčová slova: ankylozující spondylitida, axiální spondyloartritida
zobrazování

To Top