Menu

Transarteriálna embolizácia v manažmente hemoragickej komplikácie paracentézy

Fábianová D., Ďurovka M., Haršány J., Klepanec A.

Paracentéza predstavuje často používaný diagnostický a
terapeutický postup u pacientov s refraktérnym ascitom
a je vo všeobecnosti sa považuje za bezpečný postup s minimálnym
výskytom komplikácií. V kazuistike autori prezentujú
zriedkavý prípad pacienta s iatrogénne vzniknutou
hemoragickou komplikáciou počas realizácie ultrazvukom
navigovanej paracentézy verifikovanou na CT angiografickom
yvšetrení s aktívnou extravazáciou z arteria epigastrica
inferior do brušnej steny a následným endovaskulárnym
ošetrením pomocou transarteriálnej embolizácie.
Kľúčové slová: ascites, paracentéza, hemorágia, embolizácia

To Top