Menu

Stresová fraktúra os sacrum

Števík M., Zeleňák K., Sýkora J., Vorčák M., Bacmaňák M.

Stresové fraktúry ossis sacri sú zriedkavou, ale liečiteľnou
príčinou bolesti dolnej časti chrbta. Treba ich brať do
úvahy pri diferenciálnej diagnostike bolestí dolnej časti
chrbta a panvy hlavne u športovcov a starších pacientov
trpiacich osteoporózou bez traumy v anamnéze. Môžu sa
vyskytovať aj u mladých žien v poslednom trimestri gravidity
alebo niekoľko týždňov po pôrode. Výskyt stresových
fraktúr ossis sacri sa zdá byť relatívne nízky v dôsledku
nedostatočnej znalosti tejto problematiky a nešpecifických
symptómov. Prvou metódou vyšetrenia býva RTG snímka,
zlatým štandardom je však MR.
Kľúčové slová: CT, MR, stresová fraktúra ossis sacri

To Top