Menu

Srdcová tamponáda ako komplikácia pseudoaneuryzmy ľavej komory pri známej spontánnej disekcii pravej koronárnej artérie

Kocan D., Poláková Mištinová J.

Spontánna disekcia koronárnej artérie (SCAD) je neobvyklá
a často poddiagnostikovaná príčina akútneho koronárneho
syndrómu (ACS). Cieľom článku je prezentovať
zriedkavý prípad SCAD komplikovanej srdcovou tamponádou
s ruptúrou steny myokardu ľavej komory. Zároveň
chceme poukázať na úlohu výpočtovej tomografie (CT) pri
diagnostike náhlych stavov v kardiológii spôsobených práve
SCAD.
Kľúčová slová: CT angiografia, infarkt myokardu, pseudoaneuryzma,
spontánna disekcia, tamponáda

To Top