Menu

Perfúzne CT a jeho úloha v rozhodovacom procese pri akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhode

Mikula P., Malík M., Krivošík M., Páleník S., Mižičková M., Ružička L.,
Poláková Mištinová J., Javorka V.

Perfúzne CT vyšetrenie umožňuje funkčné posúdenie prekrvenia
mozgového tkaniva. Ide o rýchlu a v súčasnosti aj
dobre dostupnú metódu s pomerne vysokou mierou spoľahlivosti.
Predĺžením časového okna reperfúznej liečby
akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody sa perfúzne
CT stáva častejšie využívanou rádiologickou metódou
v procese výberu pacientov, ktorí by mohli z tejto terapie
profitovať. Cieľom článku je poskytnutie prehľadu o tejto
diagnostickej metóde, jej technických aspektoch, princípoch
hodnotenia a limitáciách. Autori tiež sumarizujú
súčasné klinické požiadavky na výstupy perfúzneho CT,
vrátane ich aplikácie v rozhodovacom procese riešenia
akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody.
Kľúčové slová: perfúzne CT, cievna mozgová príhoda,
penumbra, reperfúzna liečba

To Top