Menu

Nevedomé prehltnutie cudzieho telesa s rozvojom komplikácií – kazuistiky

Páleník S., Malík M., Mikula P., Mižičková M., Javorka V.

Prehltnutie cudzieho telesa je stav, ktorý sa pravidelne vyskytuje
na pohotovostných ambulanciách. Diagnostický
problém obvykle predstavuje nevedomé náhodné požitie
cudzieho telesa, kedy príčina ťažkostí ostáva dlhšiu dobu
nerozpoznaná. Presná diagnóza a včasná liečba je v tomto
prípade dôležitá, aby sa zabránilo závažným komplikáciám
a znížila sa morbidita a mortalita. Na túto diagnózu
je nutné myslieť v prípade pretrvávajúcich, fluktuujúcich
klinických ťažkostí, progresiu symptómov bez vysvetliteľnej
príčiny so zohľadnením veku a celkovej anamnézy
pacienta. Riešenie pacienta v takýchto prípadoch predstavuje
výzvu pre rádiológiu, gastroenterológiu, chirurgiu
a pediatriu. V tomto článku prezentujeme dve kazuistiky
pacientov, ktorí si neboli vedomí požitia cudzieho telesa
a u ktorých sa s odstupom času rozvinuli závažné komplikácie.
Kľúčové slová: cudzie teleso v gastrointestinálnom trakte,
nevedomé požitie, komplikácie

To Top