Menu

Memorandum skríningu karcinómu pľúc na Slovensku

Juskanič D., Lehotská V., Poláková Mištinová J., Beržniec P., Janík M., Laššán Š., Majer I.,
Solovič I., Šimková A.

Vývoj poznatkov o biológii nádorových ochorení dlhodobo
smeruje pozornosť odbornej aj laickej verejnosti
k stratégiám ich prevencie a ich včasnej detekcii v systéme
poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrany verejného
zdravia. V súlade s doporučeniami Európskej komisie,
Európskej Rádiologickej a Respirologickej Spoločnosti [1,
2] vznikla iniciatíva Memorandum skríningu karcinómu
pľúc na Slovensku, ktorá reprezentuje spoločné stanovisko
Slovenskej Rádiologickej Spoločnosti (SRS), Slovenskej
Onkologickej Spoločnosti (SOS), Slovenskej Pneumologickej
a Ftizeologickej Spoločnosti (SPFS), Slovenskej
Spoločnosti Všeobecného Praktického Lekárstva (SVPL),
s podporou pacientských organizácií Liga proti rakovine
a Nadácia na pomoc onkologickým pacientom.
2. Skríning karcinómu pľúc na Slovensku
Karcinóm pľúc je na prvom mieste úmrtnosti na rakovinové
ochorenie u žien aj u mužov, podľa údajov Eurostatu
na Slovensku až 42%, u žien má stúpajúcu tendenciu. Slovensko
taktiež patrí medzi krajiny s najväčšou incidenciou
karcinómu pľúc v Európe [3]. Najviac prípadov karcinómu
pľúc je spôsobených fajčením, vrátane pasívneho fajčenia
(90%), v menšej miere je to pracovná expozícia karcinogénom
(10-15%), prípadne nutričné faktory (10-30%) [4].

To Top