Menu

Kalcifikovaný embolus ako príčína tranzitórneho ischemického ataku

Kocan D, Poláková Mištinová J.

Kalcifikovaný embolus (CCE) je čoraz častejšie rozpoznávanou
príčinou tranzitórnych ischemických atakov (TIA)
a ischemických cievnych mozgových príhod (CMP).
Najčastejším zdrojom CCE je podľa dostupnej literatúry
aortálna stenóza respektíve kalcifikovaný karotický plát.
Cieľom článku je prezentovať kalcifikovaný embolus ako
príčinu TIA u pacienta po náhrade aortálnej chlopne mechanickou
protézou.
Kľúčová slová: kalcifikovaný embolus, počítačová tomografia,
tranzitórny ischemický atak, aortálna stenóza

To Top