Menu

Difúzne vážené obrazy (DWI) v diagnostike karcinómu prsníka

Vanovčanová L.

DWI sú senzitívne k mikroštruktúre a celularite tkanív
a slúžia na bližšiu charakterizáciu ložiskových lézií. Možnosť
kvantifikovať difúziu protónov pomocou hodnoty
ADC a relatívne krátky akvizičný čas DWI z nich robí ideálny
biomarker.
Odborníci zo 16 krajín združení v Medzinárodnej pracovnej
skupine pre DWI vytvorili v roku 2019 konsenzus
s nasledovnými cieľmi
–– Podporiť využitie DWI v dennej praxi
–– Definovať nutný štandard pre vyšetrenie DWI
–– Štandardizovať parametre DWI
–– Zjednotiť postprocessing, analýzu a interpretáciu DWI
–– Podporiť vývoj nových a špecifických DWI techník pre
špecifické indikácie
DWI patria medzi základné sekvencie protokolu pre
multiparametrické MR vyšetrenie prsníkov a dopĺňajú postkontrastnú
dynamickú štúdiu. Kľúčovú úlohu zohrávajú
v diferenciácii malígnych a benígnych lézií, v odlíšení in
situ od invazívnej komponenty tumoru a v hodnotení odpovede
na neoadjuvantnú terapiu.

To Top