Menu

Aterektómia v revaskularizačnej liečbe periférneho artériového ochorenia

Malík M., Mikula P., Páleník S., Mižičková M., Čelovská D.,Takács R., Javorka V.

Minimálne invazívne odstránenie aterosklerotického plátu
patrí už viac ako dve dekády do portfólia endovaskulárnych
technológii využívaných v liečbe periférneho artériového
ochorenia. V súčasnosti pozorovateľné zvýšenie
používania aterektómie pravdepodobne spôsobilo viacero
faktorov. V krátkom komentári sú zhrnuté možné príčiny
tohto nárastu a súčasné vedecké poznatky, ktoré zatiaľ nie
sú pre jej rutínne používanie dostatočne presvedčivé.
Kľúčové slová: aterektómia, periférne artériové ochorenie,
endovaskulárna liečba

To Top