Menu

Slovenská rádiológia Ročník 1/2012

Spoľahlivosť diagnostických testov – zhoda posudzovateľov (inter-rater agreement)

(1/2012) | P. Slezák(1), P. Námer(2), I. Waczulíková(2)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Spoľahlivosť diagnostického testu – teda to, do akej miery sú výsledky diagnostického testu v definovanej oblasti posudzované konzistentne – je súčasťou klinickej užitočnosti daného testu. Hodnotenie kvality diagnostického testu je predmetom rigorózneho vedeckého výskumu.

Detail »

Osteogenesis imperfecta: rádiologický pohľad na detského pacienta

(1/2012) | M. Široká, A. Dovičovičová, R. Vaňatka, P. Lesný, J. Bilický
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Osteogenesis imperfecta (OI) je klinicky heterogénna skupina dedičných ochorení kosti a spojivového tkaniva. Podrobná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, rádiologický dôkaz zlomenín a biochemická analýza kožného kolagénu sú štyri základné body pre stanovenie správnej diagnózy.

Detail »

Invazívny duktálny karcinóm

(1/2012) | E. Kolesárová, Cs. Bíro, M. Bartalosová, G. Pavlendová, M. Ondrkalová, Z. Bilická
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
Radiológia, s.r.o., Bratislava, Petržalka

Karcinóm prsníka je najčastejším nádorovým ochorením u žien. Práca sumarizuje základné informácie o epidemiológii, etiológii a rizikových faktoroch ochorenia. Bližšie sa venujeme invazívnemu duktálnemu karcinómu.

Detail »

Cystické lézie pankreasu v sonografickom zobrazení

(1/2012) | A. Magerčáková, M. Malík, A. Adamčiak, J. Bilický
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Petržalka

Existuje niekoľko typov cystických lézii pankreasu, ich diagnostika však môže byť pre ich podobnú morfológiu obtiažna. Cystické lézie môžu byť diagnostikované rôznymi zobrazovacími metódami, sonografické vyšetrenie však naďalej zostáva metódou prvého kontaktu.

Detail »

Luxácie glenohumerálneho kĺbu

(1/2012) | M. Harrerová(1), M. Jurík(2), P. Bluska(3), P. Lesný(1), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Petržalka
2 II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB, Petržalka
3 Rádiológia s.r.o., Bratislava

Najčastejšie vykĺbenia u pacientov sú práve luxácie glenohumerálneho kĺbu. V tomto článku sú uvedené dve kazuistiky pacientov s prednou a zadnou luxáciou.

Detail »

Nečakaný nález pri CT vyšetrení mozgu traumatického pacienta – fibrózna dysplázia (kazuistika)

(1/2012) | M. Bôžik(1), J. Slobodníková(2)
1 Rádiologické oddelenie, FN Trenčín
2 Rádiologická klinika s.r.o., Fakulta zdravotníctva TnUAD Trenčín

Autori prezentujú prípad 17-ročného chlapca, ktorý prichádza na CT vyšetrenie z traumatologickej ambulancie po následnom úraze hlavy. Počas vyšetrenia zisťujeme zhrubnutie kalvy vzhľadu mliečneho skla, čo nás viedlo k diferenciálnej diagnóze fibróznej dysplázie.

Detail »

Diagnostika tracheoezofageálnej fistuly, kazuistika

(1/2012) | H. Poláček(1), D. Murgaš(2), K. Zeleňák(1), J. Sýkora(1), S. Nosáľ(3), M. Števík(1), N. Mišovicová(4)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin
2 Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM Martin
3 Klinika detskej anestézy a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM Martin
4 Oddelenie lekárskej genetiky UNM Martin

V kazuistike je popísaný prípad H-fistuly u 17-dňového chlapca. Fistula bola lokalizovaná uvedenou ezofagografiou.

Detail »

Traumatická avulzia bronchu

(1/2012) | M. Števík(1), H. Poláček(1), D. Murgaš(2), K. Zeleňák(1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM
2 Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM

Traumatická avulzia bronchu je poškodenie tracheobronchiálneho stromu. Poranenie je náročné na diagnostiku a liečbu.

Detail »

Akútna mezenteriálna ischémia – kazuistika

(1/2012) | Š. Harčarufka?, S. Vyskočová?, D. Marcinová?, J. Pavúk?, A. Porembová?, A. Havrilla?
1 Rádiologické oddelenie NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
2 Rádiologické oddelenie Ľubovnianska nemocnica n.o.

Akútna mezenteriálna ischémia je život ohrozujúci stav, s úmrtnosťou 50 – 90 %, vyžadujúca včasnú diagnózu a liečbu.

Detail »

Comminuted fracture of scapula

(1/2012) | R. Kadlečík, A. Panayitou, L. Litsa, N. Vasouris
Achilleon Hospital, Limassol; General Hospital Ammochostou, Cyprus

The authors present case reports of comminuted fracture of clavicle in the patient with multiple polytrauma injury. The final diagnosis was demonstrated by thin slices CT examination and with reconstruction in coronal and saggital view.

Detail »

Príčina epilepsie zistená na ultrazvuku brucha

(1/2012) | P. Bluska, Z. Bilická, M. Fabián, K. Kubranská

Kazuistika popisuje pacienta s epilepsiou neurčenej etiológie, kde sa z preventívneho ultrazvukového vyšetrenia brucha v rámci hospitalizácie pre nesúvisiacu diagnózu, našli črty tuberóznej sklerózy.

Detail »

Trauma ako príčina karcinómu prsníka

(1/2012) | J. Slobodníková(1,2), M. Bôžik(3)
1 Fakulta zdravotníctva, Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2 Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín
3 Rádiologické oddelenie, Fakultná nemocnica, Trenčín

Trauma v anamnéze bola dlho považovaná za rizikový faktor vzniku karcinómu prsníka. V skutočnosti však k rizikovým faktorom úraz v anamnéze nepatrí. Je príčinou včasnej kontroly pacientky, úraz je častým dôvodom návštevy pacientky u lekára a na mamodiagnostickom pracovisku.

Detail »

Hypotenzná cerebrálna ischémia – kazuistika

(1/2012) | Z. Bilická(1), K. Sláviková(1), P. Bluska(1), M. Malík(2), J. Bilický(2)
1 Rádiológia s.r.o.,
2 I. rádiologická klinika LFUK a UNB

Hypotenzná cerebrálna ischémia („border-zone“ alebo „watershed“ ischémia) je málo častou príčinou vzniku ischemického poškodenia mozgu.

Detail »

Pozitrónová emisná tomografia s fludeoxyglukózou-(18F) pri biliárnych karcinómoch

(1/2012) | S. Balogová(1,2), M. Vereb(3,4), L. Kaliská(3), Ľ. Lukáč(1)
1 I. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
2 Hôpital Tenon AP HP et UPMC, Paríž, Francúzsko
3 Poliklinika Sekčov, pracovisko nukleárnej medicíny, Prešov
4 Klinikum Kassel, Nuklearmedizin, Kassel, Nemecko
5 Inštitút nukleárnej a molekukárnej medicíny Košice, pracovisko Banská Bystrica

Cieľom článku je priniesť krátky prehľad publikovaných údajov o využití PET/CT s FDG v manažmente pacientov s biliárnym karcinómom v určitých klinických situáciách.

Detail »

Miesto ERCP pri chorobách biliárneho traktu a pankreasu

(1/2012) | Ľ. Lukáč
1. interná klinika LF UK, UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto

Endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP) patrí k hlavným diagnostickým a terapeutickým metódam biliárneho traktu a pankreasu. Terapeutické ERCP je minimálne invazívna, bezpečná a efektívna liečebná metóda pre rôzne bilio-pankreatické choroby.

Detail »

Endovaskulárna liečba centrálnych venóznych lézií

(1/2012) | M. Malík(1), P. Lesný(1), K. Sláviková(1), Z. Bilická(2)
1 I. rádiologická klinika LFUK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
2 Radiológia s.r.o., Bratislava

Pri indikovanej revaskularizácii centrálnych venóznych stenóz a oklúzií v oblasti hrudníka je endovaskulárna liečba metódou prvej voľby.

Detail »

Invazívny duktálny karcinóm

(1/2012) | E. Kolesárová, Cs. Bíro, M. Bartalosová, G. Pavlendová, M. Ondrkalová, Z. Bilická
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
Radiológia, s.r.o., Bratislava, Petržalka

Luxácie glenohumerálneho kĺbu

(1/2012) | M. Harrerová(1), M. Jurík(2), P. Bluska(3), P. Lesný(1), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Petržalka
2 II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB, Petržalka
3 Rádiológia s.r.o., Bratislava

Diagnostika tracheoezofageálnej fistuly, kazuistika

(1/2012) | H. Poláček(1), D. Murgaš(2), K. Zeleňák(1), J. Sýkora(1), S. Nosáľ(3), M. Števík(1), N. Mišovicová(4)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin
2 Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM Martin
3 Klinika detskej anestézy a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM Martin
4 Oddelenie lekárskej genetiky UNM Martin

Traumatická avulzia bronchu

(1/2012) | M. Števík(1), H. Poláček(1), D. Murgaš(2), K. Zeleňák(1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM
2 Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM

Akútna mezenteriálna ischémia – kazuistika

(1/2012) | Š. Harčarufka?, S. Vyskočová?, D. Marcinová?, J. Pavúk?, A. Porembová?, A. Havrilla?
1 Rádiologické oddelenie NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
2 Rádiologické oddelenie Ľubovnianska nemocnica n.o.

Comminuted fracture of scapula

(1/2012) | R. Kadlečík, A. Panayitou, L. Litsa, N. Vasouris
Achilleon Hospital, Limassol; General Hospital Ammochostou, Cyprus

Trauma ako príčina karcinómu prsníka

(1/2012) | J. Slobodníková(1,2), M. Bôžik(3)
1 Fakulta zdravotníctva, Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2 Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín
3 Rádiologické oddelenie, Fakultná nemocnica, Trenčín

Pozitrónová emisná tomografia s fludeoxyglukózou-(18F) pri biliárnych karcinómoch

(1/2012) | S. Balogová(1,2), M. Vereb(3,4), L. Kaliská(3), Ľ. Lukáč(1)
1 I. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
2 Hôpital Tenon AP HP et UPMC, Paríž, Francúzsko
3 Poliklinika Sekčov, pracovisko nukleárnej medicíny, Prešov
4 Klinikum Kassel, Nuklearmedizin, Kassel, Nemecko
5 Inštitút nukleárnej a molekukárnej medicíny Košice, pracovisko Banská Bystrica
To Top