Menu

Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou

Haršány J.1, Hoferica M.1, Rusina M.1, Haring J.2, Mako M.2, Krastev G.2, Klepanec A.1

Zobrazovacie modality hrajú kľúčovú úlohu v diagnostike
a manažmente pacientov s akútnou ischemickou cievnou
mozgovou príhodou. V roku 2018 na základe pozitívnych
výsledkov dvoch publikácií o benefite endovaskulárnej
mechanickej trombektómie u selektovanej skupiny pacientov
s akútnou ischemickou CMP v rozšírenom časovom
okne do 24 hodín od vzniku príznakov, došlo k zmene
paradigmu z „time window“ na „tissue window“. Cieľom
tohto článku je poskytnúť prehľad o súčasných jednotlivých
zobrazovacích možnostiach u pacientov s akútnou
ischemickou cievnou mozgovou príhodou.
Kľúčové slová: CT – CT angiografia – CT perfúzia – MR

To Top