Menu

Torzia adnex

Vaňatka R.1, Kundisová A.1, Janáč P.2, Daniš J.2, Poláková Mištinová J.1

Torzia adnex (adnexálna torzia, ATO) vzniká ako dôsledok
rotácie cievnej stopky ovária a s tým spojenej rotácie adnex,
ktorá (v závislosti od jej stupňa a trvania) vedie ku
porušeniu lymfatickej a venóznej drenáže ovária až k úplnému
zastaveniu jeho arteriálneho zásobovania. ATO preto
predstavuje gynekologický urgentný stav, pri ktorom
je v záujme záchrany viability ovária nevyhnutný včasný
chirurgický zákrok.
Typickými klinickými príznakmi ATO býva nešpecifická,
zvyčajne náhle vzniknutá a niekedy intermitentná bolestivosť
v oblasti hypogastria, nauzea a vracanie.
Zobrazovacou diagnostickou metódou prvej voľby
v prípade podozrenia na ATO je sonografia (USG), pri
ktorej je potrebné cielene pátrať najmä po mediálne dislokovanom,
edematózne presiaknutom a zväčšenom ováriu
s viacpočetnými malými cystickými ložiskami/folikulmi
relatívne uniformných rozmerov na jeho periférii, ktorých
kontúra častokrát vytvára hyperechogénny prstenec
hrúbky 1-2mm. V neskorých fázach nerozpoznanej/neliečenej
ATO nadobúda ovárium v dôsledku hemoragickej
infarzácie a nekrózy zreteľne nehomogénnu echogenitu.
V dopplerovskom zobrazení možno niekedy pozorovať
vymiznutie prípadne redukciu vaskularizácie ovária, je
však potrebné zdôrazniť, že zobrazenie normálnej vaskularizácie
nemôže ATO vylúčiť. Ďalším typickým USG-príznakom
je „obraz víru“ vytvorený rotovanou vaskulárnou
stopkou ovária a adnexálnymi štruktúrami (prítomnosť
vaskularizácie v ňom môže byť spoľahlivejšia pri hodnotení
viability ovária než hodnotenie vaskularizácie priamo
v ováriu). Prítomná môže byť voľná tekutina v peritoneálnej
dutine a tiež primárna ovariálna lézia pôvodne vedúca
ku vzniku ATO.
Hoci v prípade klinického podozrenia na iné príčiny
bolestí brucha (apendicitída, divertikulitída, urolitiáza
apod.) býva niekedy ATO zistená pri CT-vyšetrení, tak
pri nejednoznačnosti USG-nálezu resp. diagnostických
pochybnostiach možno najmä u mladých a gravídnych
pacientiek odporúčať skôr MR-vyšetrenie (vysoko senzitívne,
špecifické a bez radiačnej záťaže). V prípade zvažovania
realizácie doplňujúceho MR-vyšetrenia je však
nevyhnutné zvážiť časový aspekt, ktorý je pri diagnóze
ATO kľúčový.
Kľúčové slová: adnexá, ovárium, tuba uterina, torzia, sonografia

To Top