Menu

Ruptúra autológneho femoropopliteálneho bypassu pri perkutánnej transluminálnej angioplastike

Javorka V., Páleník S., Malík M., Mižičková M., Mikula P., Ružička L.

Prítomnosť hemodynamicky významnej stenózy infrainguinálneho
bypassu zásadným spôsobom ohrozuje jeho
priechodnosť, trombotická oklúzia bypassu je spojená
s vysokým rizikom straty končatiny. Včasná diagnostika
a endovaskulárna liečba stenotizujúcich lézií bypassov výrazne
prispieva k zachovaniu ich dlhodobej priechodnosti.
Ako každá terapeutická metóda aj perkutánna transluminálna
angioplastika (PTA) má svoje komplikácie. Cieľom
nášho článku je prezentovať zriedkavú komplikáciu endovaskulárnej
liečby - ruptúru autológneho femoropopliteálneho
bypassu, ktorá si vyžadovala akútne riešenie.
Kľúčové slová: perkutánna transluminálna angioplastika,
ruptúra bypassu, stentgraft

To Top