Menu

Pituitárna apoplexia

Javorka V.1, Ružička L.?, Jezberová M.2, Páleník S.1, Mižičková M.1, Belan V.2, Malchárková S.?,
Malík M.1, Mikula P.1
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB
2 Dr. Magnet s.r.o., Limbová 5, Bratislava

Pituitárna apoplexia (PA) je vzácny klinický syndróm podmienený
ischemickým alebo hemoragickým infarktom hypofýzy,
ktorý sa vyskytuje najčastejšie v teréne afunkčného
makroadenómu hypofýzy. PA sa v mnohých prípadoch
prejavuje ťažkou neurologickou, oftalmologickou a endokrinologickou
symptomatológiou, ojedile s fatálnym priebehom,
často vyžadaje okamžitú chirurgickú intervenciu.
Cieľom nášho článku je podať prehľad súčasných poznatkov
o možnostiach riešenia týchto obzvlášť závažných
a bez adekvátnej liečby prognosticky nepriaznivých lézií.
Kľúčové slová: pituitárna apoplexia, pituitárny adenóm
 

To Top