Menu

MR spektroskopické zobrazenie s vysokým rozlíšením u pacientov s podozrením na mozgový nádor

Števík M.?, Zeleňák K.?, Bittšanský M.?, Kolarovszki B.?, Sýkora J.?, Vorčák M.?, Bobulová A.?,
Kubašková M.?, Michalik J.4

MR spektroskopické zobrazenie s vysokým rozlíšením
(3D 1H MRSI) a absolútnou kvantifikáciou metabolitov
umožňuje in vivo neinvazívne stanovenie a monitorovanie
koncentrácie metabolitov v mozgu. Môže byť použité
na zvýšenie senzitivity a špecificity diagnostiky a terapie
mozgových tumorov. Medzi najdôležitejšie metabolity
patrí cholín, ktorého koncentrácia koreluje so stupňom
gliového tumoru. K ostatným dôležitým metabolitom patrí
N-acetylaspartát, kreatín, myoinozitol, lipidy a laktát. 3D
1H MRSI zohráva významnú úlohu hlavne pri odlíšení low
grade gliomu od high grade gliomu. Oddiferencovaní periférne
sa sýtiacej lézie glioblastómu, metastázy od abscesu.
Odlíšenie postradiačných zmien od recidívy tumoru. Detailné
zmapovanie rozsahu tumoru predoperačne a určenie
najvhodnejšieho miesta k biopsii.
Kľúčové slová: mozgové metabolity, mozgový tumor,
MR spektroskopia

To Top