Menu

Cholelitiáza u novorodencov a dojčiat

Vaňatka R.1, Kundisová A.1, Kremeňová M.2, Birková K.2, Štefunková N.1, Poláková Mištinová J.1

Cholelitiáza je v dospelom veku bežným sonografickým
nálezom a príčinou zdravotných ťažkostí, avšak v detskom
veku je pomerne zriedkavá. Vysoká dostupnosť a časté
používanie sonografického vyšetrenia však viedli k poznaniu,
že cholelitiázu nemožno ani u novorodencov a dojčiat
považovať za extrémne zriedkavý nález. Práve v tomto
období života sa totiž pomerne často vyskytujú situácie,
ktoré zvyšujú pravdepodobnosť tvorby žlčových precipitátov
resp. konkrementov. Keďže tieto situácie a vplyvy
sú zvyčajne len prechodné, tak nález echogénneho materiálu
v cholecyste možno v novorodeneckom a dojčeneckom
veku považovať za nález s dobrou prognózou a veľmi
zriedkavým výskytom komplikácií. Napriek tomu treba
odporúčať sonografické sledovanie týchto detí s cieľom
potvrdiť spontánne vymiznutie tohto nálezu, prípadne zavčasu
odhaliť možné komplikácie cholelitiázy.
V našej práci v krátkosti sumarizujeme poznatky o cholelitiáze
v novorodeneckom a dojčeneckom veku a pripájame
kazuistiku dieťaťa s touto diagnózou.
Kľúčové slová: cholelitiáza, novorodenec, dojča, sonografia

To Top