Menu

Slovak Radiology Journal Volume

Up-to date classification of acute pancreatitis and its role in Radiology – review

() | V. Válek, Z. Kala(1), J. Lata(2)
Radiologická klinika, FNB a LF MU v Brně
1 Chirurgická klinika, FNB a LF MU v Brně
2 Interní gastroenterologicko-hepatologická klinika, FNB a LF MU v Brně

Diagnostika a léčba akutní pankreatitidy je komplexní týmový mezioborový problém. Bez znalostí klasifikace a aktuálního názoru dalších odborníků na tuto chorobu nemůže být radiolog adekvátním partnerem v tomto týmu.

Show article »

Methods of postcathetrisation haemostasis in peripheral vascular interventions

() | A. Klepanec, I. Vulev, M. Vozár, T. Balázs, Ľ. Stanová
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Advances in vascular interventional radiology, as for example stentgraft implantation, lead to prolonged manual compression after diagnostic and therapeutic interventions with rapid increase in postpuncture complication rate, patient dyscomfort and prolonged treatment time.

Show article »

Uretheral incontinency in a child – case

() | R. Vaňatka(1,2), I. Klačanská(3), E. Fulajtárová(1), K. Javorka(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 Neštátna nefrologická ambulancia pre deti a dorast, Antolská 11, Bratislava
4 Urologická klinika, Martinská fakultná nemocnica, prednosta: Prof. MUDr. J. Kliment, CSc.

Kazuistika popisuje prípad dieťaťa sledovaného nefrológom pre nález asymptomatickej bakteriúrie. Pri USG vyšetrení bol opakovane pozorovaný nález dilatácie kaudálnej časti pravého močovodu.

Show article »

Wirchow-Robin perivascular spaces

() | J. Mištinová
I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
prednosta: prof. MUDr. J. Bilický, CSc.

Virchow-Robinove priestory sú drobné invaginácie subarachnoidálneho priestoru, tvorené predĺžením pia mater, obklopujúce cievy vstupujúce do mozgu. CT, ale najmä MR nám umožňuje zobraziť tieto priestory, nachádzajúce sa vo svojich typických lokalizáciách.

Show article »

Fetal MR - urethral posterior valve

() | R. Vaňatka(1,2), Z. Nižňanská(3), B. Geryk(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A.Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. M. Borovský, PhD.
4 CT a MR-pracovisko, Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava

Kazuistika popisuje prípad dieťaťa bez anamnestických pozoruhodností vo veku 31. gestačných týždňov, u ktorého bola zistená obojstranná hydroureteronefróza, ascites a hydrokéla.

Show article »

Clinical application of 1H-MRS in vivo

() | M. Števík(1), H. Poláček(1), Š. Sivák(2), M. Bittšanský(3), K. Zeleňák(1), E. Kurča(2)
1 Rádiologická klinika JLF UK a MFN, Martin
2 Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
3 Ústav lekárskej biochémie JLF UK

Magnetic resonance spectroscopy (MRS) is now accessible on most MR systems and can be incorporated into clinical imaging examinations. MR spectroscopy is highly useful for pathophysiological research, for example in human epilepsy, schizophrenia.

Show article »

Hydrometrocolpos – case

() | R. Vaňatka(1,2), M. Kremeňová(2), Z. Nižňanská(3), J. Bilický(1)
1 I.rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. M. Borovský, PhD.

Kazuistika popisuje prípad dievčaťa, ktoré vo veku 12 rokov bolo pre dlhotrvajúce bolesti prijaté na komplexné vyšetrenie. Nález bol hodnotený ako hydrometrocolpos v.s. pri hymen imperforatus a odporučené bolo gynekologické vyšetrenie, ktoré potvrdilo nami suponovanú diagnózu.

Show article »

Knowledge of basic statistical concepts and principles as a need for medical practise accorting to evidence based on research

() | P. Slezák(1), I. Waczulíková(2)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Proces klinického rozhodovania bol dlhé roky založený na autorite a skúsenostiach lekára. Dnes sa stáva požiadavkou na lekárov, sestry, lekárnikov, aby v praxi spájali individuálnu klinickú skúsenosť s najlepšími dostupnými externými dôkazmi z výskumu tak, aby zdravotnícka starostlivosť bola účinná, bezpečná a presná.

Show article »

Functional magnetic resonance (fMRI) - review

() | R. Vaňatka(1,2), M. Chalányi(3), B. Geryk(3), A. Šteňo(4), J. Šteňo(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 CT a MR-pracovisko, Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava
4 Neurochirurgická klinika LF UK, SZU a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Šteňo, CSc.

The article discusses specific domain of the imaging methods – the functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) and its contribution to medical and neuropsychological practice and research.

Show article »

Statistics of postgraduate course contribution in Radiology

() | P. Slezák(1), I. Waczulíková(2), P. Lesný(3), J. Bilický(3)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
3 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Cieľom článku je štatisticky zhodnotiť prínos postgraduálneho kurzu LF a SRS určeného pre mladých rádiológov, ktorí študujú špecializačný študijný program pre špecializačný odbor rádiológia (sú v príprave pred atestáciou z rádiológie) a ktorý sa uskutočnil 5.- 8.11. 2009 v Kongresovom centre SAV Smolenice.

Show article »

Is the history going to repeat?

() | prof. Bilický, šefredaktor

Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 2002 Daniel Kahneman vo svojom diele cituje rodáka z Nových Zámkov J. Siposa a jeho tzv. „Siposov integrál“. O tomto a aj o všeličom inom sme sa pozhovárali priamo s docentom Siposom.

Show article »

Uretheral incontinency in a child – case

() | R. Vaňatka(1,2), I. Klačanská(3), E. Fulajtárová(1), K. Javorka(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 Neštátna nefrologická ambulancia pre deti a dorast, Antolská 11, Bratislava
4 Urologická klinika, Martinská fakultná nemocnica, prednosta: Prof. MUDr. J. Kliment, CSc.

Fetal MR - urethral posterior valve

() | R. Vaňatka(1,2), Z. Nižňanská(3), B. Geryk(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A.Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. M. Borovský, PhD.
4 CT a MR-pracovisko, Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava

Clinical application of 1H-MRS in vivo

() | M. Števík(1), H. Poláček(1), Š. Sivák(2), M. Bittšanský(3), K. Zeleňák(1), E. Kurča(2)
1 Rádiologická klinika JLF UK a MFN, Martin
2 Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
3 Ústav lekárskej biochémie JLF UK

Hydrometrocolpos – case

() | R. Vaňatka(1,2), M. Kremeňová(2), Z. Nižňanská(3), J. Bilický(1)
1 I.rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. M. Borovský, PhD.

Functional magnetic resonance (fMRI) - review

() | R. Vaňatka(1,2), M. Chalányi(3), B. Geryk(3), A. Šteňo(4), J. Šteňo(4), J. Bilický(1)
1 I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
2 Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a FN Bratislava, prednosta: Doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
3 CT a MR-pracovisko, Rádiológia s.r.o., Antolská 11, Bratislava
4 Neurochirurgická klinika LF UK, SZU a FN Bratislava, prednosta: Prof. MUDr. J. Šteňo, CSc.

Statistics of postgraduate course contribution in Radiology

() | P. Slezák(1), I. Waczulíková(2), P. Lesný(3), J. Bilický(3)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
3 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
To Top