Menu

Redakčná rada

Šéfredaktorka:
Doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD., Bratislava

Zástupca šéfredaktora: MUDr. Vladimír Javorka, PhD., Bratislava

Tajomník redakcie: Doc. MUDr., Viera Lehotská, PhD., Bratislava

Redakčná rada:
Prof. MUDr. Jozef Bilický CSc., Bratislava
Prof. Dr. Med. Rainer Rienmüller, Graz, Rakúsko
MUDr. Rudolf Kadlečík, CSc., Bratislava
Prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD., Plzeň, Česká Republika
Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., Hradec Králové, Česká Republika
Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., Praha, Česká Republika
Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., Brno, Česká Republika
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, h. prof., Piešťany
MUDr. Víťazoslav Belan PhD., Bratislava
Doc. MUDr. Tatiana Jurgová, CSc., h. prof., Košice
Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD., Bratislava
Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., Martin
MUDr. Andrej Repovský, PhD., Humenné
MUDr. Hubert Poláček, CSc., Martin
MUDr. Zuzana Lišková, MPH, Bratislava
MUDr. Katarína Sláviková, PhD., Bratislava
MUDr. Peter Bluska, Bratislava
MUDr. Marína Široká, Bratislava

To Top